Produktion

Våra cross-media-specialister behärskar hela produktionskedjan från filmning, redigering till postproduktion med 3D-grafik som en av våra specialkompetenser.

Fördelarna med att ha produktionen ”inom huset” är många. Korta ledtider är en av vinsterna vid exempelvis brådskande filmuppdrag. En annan fördel är att vi kan integrera de produktionstekniska aspekterna redan i ett tidigt

idé/konceptualiseringsskede.  Vi är inte ytterligare en onödig mellanhand på vägen mellan idé till färdig produktion. Vi erbjuder gärna både idéerna och själva produktionen.