Historikfilmer

Vi har producerat historikfilmer för en mängd olika kunder och sammanhang – nu senast produktioner till Sandviks 150-års jubileum. Andra exempel är Scania, Systembolaget och Karolinska Institutet. En lång och stolt företagshistoria är värd att berättas. Om det görs på rätt sätt så kommer dina åhörare inte bara imponeras av ditt förflutna – de kommer vilja vara en del av din framtid.