Imagefilmer

En företagspresentation kan både vara informativ, upplysande och förklarande. Samma sak kan sägas om en “imagefilm”, men här finns betydligt större möjligheter att förmedla ett företags eller organisations vision, drivkraft, värderingar eller potential.  Med andra ord upplevelse, snarare än upplysning. Stolthet, ödmjukhet, innovationskraft, erfarenhet, socialt ansvar eller konkurrenskraft är bara några exempel på underliggande budskap som effektivt låter sig förmedlas genom imagefilmen.